Trojská 230/96, 171 00 Praha 7 - Troja, tel.: +420 284 691 121, e-mail: info@mctroja.cz česky english

Úvod » Samospráva » Slovo starosty

Časopis TROJA č.133 listopad 2010

 

Vážení a milí trojští občané,
 
děkuji vám všem, kteří jste v Troji přišli k volbám a dali hlas kandidátům do trojského i pražského zastupitelstva!
Po vyhlášení výsledků voleb Státní volební komisí nastává od 20.10.2010 desetidenní lhůta pro podání návrhu na neplatnost hlasování či voleb do zastupitelstva městské části krajskému správnímu soudu. Pokud nebyl návrh podán, svolám ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva do 15 dnů po uplynutí této lhůty, tzn. v týdnu od 8.10. do 12.10. Pokud by byl podán návrh soudu, běží 20 denní lhůta pro rozhodnutí soudu a po tom do 15 dnů ode dne právní moci rozhodnutí se koná ustavující zasedání. Děkuji volební komisi za dlouhou službu a náročnou práci a jsem přesvědčen, že volby v Troji jsou platné! Trojský kůň 2010 velice děkuje všem příznivcům za důvěru v nový trojský styl, je to pro nás velký závazek. Pro mne osobně důležité vyjádření podpory a ocenění čtyřleté snahy Trojského koně v zastupitelstvu. Máme silný mandát, budeme dále pracovat a počítáme se všemi aktivními trojáky! Vyzývám tímto i ostatní volební strany, pracovité kandidáty do zastupitelstva a všechny s chutí a vůlí pomoci při trojských věcech. Buďte účastni trojského veřejného života!
 
Pátrání po zmizelé Aničče Janatkové probíhá mimo Prahu 8 i na území Prahy – Troje. Žádám vás o maximální spolupráci s Policií ČR a respektování případných omezení.
 
Provizorní cyklostezka podél staveniště trojského pilíře nového mostu byla zkolaudována a otevřena. Do 4. listopadu bude uzavřena lávka pro pěší z důvodu statických zkoušek konstrukce.
 
V průběhu listopadu bude vyhlášeno nové grantové řízení MČ na rok 2011.
 
Veřejná prezentace Krajinářské studie Troje se uskuteční v úterý 9. listopadu v 18 hodin v aule školy, srdečně vás zvu a těším se na viděnou při práci i zábavě v naší Troji!
 
Tomáš Drdácký, starosta
v Praze - Troji 20.10.2010

Publikováno: 01.11.2010