Trojská 230/96, 171 00 Praha 7 - Troja, tel.: +420 284 691 121, e-mail: info@mctroja.cz

Úvod » Akce

Víkend otevřených zahrad

od 09 Červen 2018

do 10 Červen 2018

Svátek otevírání běžně nepřístupných zahrad veřejnosti (Open Garden & Squares Weekend) vznikl ve Velké Británii a probíhá vždy během druhého červnového víkendu. Projekt se setkal s velkým ohlasem a stal se postupně tradičním po celé Evropě.

V České republice do projektu zapojujeme i běžně navštěvovaná místa, ovšem s doplňkovým programem koncipovaným pro tuto ojedinělou akci. Rádi bychom v tento víkend prezentovali veřejnosti význam vegetace a posílili její postavení ve společnosti. Obvyklá forma je komentovaná prohlídka o historii, současném stavu i budoucích záměrech v zahradě či parku, doplněná dalším programem.

http://www.vikendotevrenychzahrad.cz/index.php?exe=chci-navstivit

Projektu se účastní i zahrada Trojského zámku. V rámci VOZ bude probíhat bohatý doprovodný program – workshopy pro rodiny s dětmi a veřejnost v eko-ateliéru (http://www.ghmp.cz/edukace/), komentované prohlídky, interaktivní divadelní představení k projektu "Záhony pro školky" atd. http://www.zahonyproskolky.cz/

http://www.vikendotevrenychzahrad.cz/sindex.php?idvyrb=1103&akc=detail