Trojská 230/96, 171 00 Praha 7 - Troja, tel.: +420 284 691 121, e-mail: info@mctroja.cz česky english

Úvod » Aktuality

Administrativní pracovník/pracovnice - volné pracovní místo v sekretariátu úřadu městské části

Městská část Praha -Troja

Úřad městské části Praha-Troja
zastoupené tajemnicí Úřadu městské části Praha - Troja
obsazuje volné pracovní místo

administrativní pracovník/pracovnice, asistent/asistentka

Pracovní poměr bude sjednán na dobu určitou po dobu mateřské/rodičovské dovolené stávající zaměstnankyně. Plný pracovní úvazek. Termín nástupu 15. dubna 2016 nebo dle dohody.

Sjednaný druh práce: administrativa, spisová služba a organizační činnosti na úseku samosprávy

Místo výkonu práce:  Praha - Troja

Platová třída:  7*

Předpoklady pro výkon práce:

Požadované vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou, vyšší odborné vzdělání                           

Další požadavky

Výhodou 

Charakteristika práce

Náležitosti písemné přihlášky uchazeče:

 

Výčet dokladů, které zájemce připojí k přihlášce:

 

Vybraní uchazeči budou pozváni k ústnímu pohovoru. Všichni uchazeči budou informováni prostřednictvím elektronické pošty o dalším postupu.

Pracovní místo není vhodné pro osobu se změněnou pracovní schopností.

 

Přihlášku je možno doručit osobně nebo poštou nejpozději do 29. dubna 2016 do 13 hodin do podatelny Úřadu městské části na adrese:

Úřad městské části Praha-Troja
 k rukám Ing. Ireny Markové
Trojská 96/230, 171 00 Praha 7-Troja

nebo případně elektronicky na e-mail markova@mctroja.cz  (a následně v listinné podobě doručit nejpozději na začátku ústního pohovoru).

Obálku výrazně označit slovy „Administrativní pracovník/pracovnice – Neotevírat“.

Na přihlášky doručené po uvedené lhůtě nebude brán zřetel.

Bližší informace: Ing. Irena Marková,  tel.  284691121, e-mail  markova@mctroja.cz

* v platové třídě podle zákona. 262/2006 Sb., zákoníku práce a podle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.

V Praze dne 22. 2. 2016                                                              

                                                                                                                                             Ing. Irena Marková
                                                                                                                                    tajemnice ÚMČ Praha-Troja

 

Publikováno: 14.03.2016