Trojská 230/96, 171 00 Praha 7 - Troja, tel.: +420 284 691 121, e-mail: info@mctroja.cz česky english

Úvod » Úřad MČ » Povinně zveřejněné informace

3. Organizační struktura

Popis vnitřní organizační struktury povinného subjektu a seznam zřizovaných příspěvkových organizací, které jsou povinným subjektem zřízeny:

Publikováno: 30.01.2017