Trojská 230/96, 171 00 Praha 7 - Troja, tel.: +420 284 691 121, e-mail: info@mctroja.cz

Úvod » Úřad MČ Troja » Volby 2017

Volby 2017

VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU  ČR

 

Volit budeme v pátek 20. října 2017 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 21. října 2017 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

MČ Praha – Troja má jeden volební okrsek, takže volby proběhnou na jednom místě – v přízemí v hale Úřadu MČ Praha Troja, Trojská 230/96.

Nezapomeňte si s sebou vzít občanský průkaz nebo pas (cestovní, služební, diplomatický). Voliči z jiných koutů republiky můžou přijít volit s voličským průkazem, vydaným na jejich domovském úřadu a samozřejmě s jedním ze jmenovaných průkazů totožnosti.

Pokud jste neobdrželi do schránky volební lístky (lhůta do 17. 10.) anebo jste je před cestou do volební místnosti zapomněli doma, dostanete od volební komise nové.

Dobrá zpráva pro starší, nemocné či invalidní trojské spoluobčany: pokud byste se ze zdravotních důvodů nemohli osobně dostavit do volební místnosti, zavolejte na úřad a zajistěte si návštěvu volební komise s přenosnou schránkou v pohodlí svého domova.

Pokud se vám stane, že v termínu voleb potřebujete odcestovat a rádi byste hlasovali, zařiďte  si na MČ Praha Troja vydání voličského průkazu, se kterým můžete volit v celé ČR. Žádat osobně můžete nejdříve 5.10. Poslední den, kdy je možno přijít osobně na úřad pro voličský průkaz, je středa 18. 10. do 16 hod., kdy se zároveň uzavírají i volební seznamy.

Až do 13. 10. do 16 hod. můžete o voličský průkaz zažádat písemně (je třeba mít ale úředně ověřený podpis) nebo žádost zaslat datovou schránkou (vzor žádosti si můžete stáhnout).

Hlasování:

Je dobré si připomenout, že v prostoru za volební zástěnou volič vloží do úřední obálky jeden hlasovací lístek té politické strany, politického hnutí či koalice, pro niž se rozhodl hlasovat. Zároveň může volič na hlasovacím lístku vybrané politické strany, politického hnutí, koalice zakroužkováním pořadového čísla nejvýš u 4 kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost.

Jiné písemné úpravy hlasovacího lístku nemají na posuzování hlasovacího lístku vliv. Pokud volič dal na hlasovacím lístku přednostní hlas více než 4 kandidátům, počítá se takový hlasovací lístek ve prospěch politické strany, politického hnutí nebo koalice, k přednostním hlasům se ale nepřihlíží.

 

Členové volební komise vám určitě potvrdí, že při každých volbách najdou ve volební urně několik neplatných hlasů – nejčastěji to jsou dva hlasovací lístky v jedné úřední obálce anebo sice správně vyplněný hlasovací lístek, ale v obálce doručovací, nikoliv v úřední. Ve volební urně byly nalezeny i hodinky nebo občanský průkaz…

                                                                                                                  Renata Zajícová, odd. evidence obyvatel a zapisovatel OVK

19 Říjen 2017

Kudy k volbám, kde budu volit